1765-1815

O projektu

ProjectRyba.com vznikl z potřeby vzdát hold olbřímí osobnosti Jakuba Jana Ryby, která zasáhla nejen do oblasti hudby, ale máme zde i jeho odkaz literární v podobě básnických textů, teoretických podjednání, překladů liturgických textů, autobiografie a dalších spisů.

Více →
711

Skladeb

5

Spisů

52

Zdrojů

Přidána partitura 2. smyčcového kvartetu d moll, N551.

Moderní přepis byl pořízen Společností Jakuba Jana Ryby (Ivana a Hubert Hoyerovi) na základě manuskriptu, který leží v Českém muzeu hudby. K dispozici jsou na vyžádání i jednotlivé party.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

09.01.2020

Přidány edice a nahrávky tří prvních skladeb na webu ProjectRyba:

28.12.2019

Těsně před koncem roku 2019 se nám podařilo spustit první verzi webu ProjectRyba.com. V tuto chvíli lze shlédnout kompletní Němečkův tematický katalog v podobě, v jaké byl ve své době vytvořen a ve kterém lze online full-textově vyhledávat.

Revize, doplňování a zdokonalování tohoto katalogu bude naší prací do nadcházejících let.

Postupně budeme zpřístupňovat i kritické edice jednotlivých skladeb tak, jak budou pro tento projekt vznikat.

27.12.2019

Přidána partitura 2. smyčcového kvartetu d moll, N551.

Moderní přepis byl pořízen Společností Jakuba Jana Ryby (Ivana a Hubert Hoyerovi) na základě manuskriptu, který leží v Českém muzeu hudby. K dispozici jsou na vyžádání i jednotlivé party.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

09.01.2020

Přidány edice a nahrávky tří prvních skladeb na webu ProjectRyba:

28.12.2019

Těsně před koncem roku 2019 se nám podařilo spustit první verzi webu ProjectRyba.com. V tuto chvíli lze shlédnout kompletní Němečkův tematický katalog v podobě, v jaké byl ve své době vytvořen a ve kterém lze online full-textově vyhledávat.

Revize, doplňování a zdokonalování tohoto katalogu bude naší prací do nadcházejících let.

Postupně budeme zpřístupňovat i kritické edice jednotlivých skladeb tak, jak budou pro tento projekt vznikat.

27.12.2019
Read more→

Dluh vůči Rybovi je však zásadní. Dodnes není jeho dílo řádně uspořádáno. K dispozici je pouze Němečkův tematický katalog, který pochází z roku 1963. Je však obecně známým faktem, že tento katalog obsahuje více skladeb, než je těch reálně dohledaných. Revize Němečkova katalogu bude tedy zásadní náplní našeho počínání.

Dalším úkolem bude katalogizovat Rybův literární odkaz. Společnými silami pak chceme zpřístupnit historické materiály (rukopisy i dobové opisy) v digitální podobě, aby byly odborné i laické veřejnosti on-line k dispozici.

Poradci v pátrání po dobových materiálech a jejich zpracování nám jsou celoživotně oddaní strážci Rybova odkazu Ivana a Hubert Hoyerovi ze Společnosti Jakuba Jana Ryby.

V neposlední řadě je naší prioritou zprostředkovat hudebníkům seriózní edice Rybových skladeb. Garantem této části je Ivo Michl, který v Editio Orphica pečlivě připravuje nová vydání Rybových děl. Tyto pak budou neprodleně začleňovány do databáze projektu Ryba. Nové přírůstky můžete sledovat v aktualitách.

ProjectRyba.com tedy bude nejen studnice materiálů pro další badatelský výzkum, ale i zcela zásadní zdroj materiálů pro provozování jeho hudby tak, jak byla tímto geniálním kantorem zaznamenána v průběhu jeho nelehkého života bez žádných dalších úprav a příkras, které se na jeho mnohdy velmi populární skladby nabalily.