how to create a site

Hudební dílo

Tematický katalog Rybových skladeb (Němeček)

N NÁZEV INCIPIT
Oktáv neb osmidenní Pobožnost k Svatému Jana Nepomuckému, velikému Patronovi slavného Království Českého, pozůstávající v osmi Chvalozpěvích, které k větší cti a slávě Boží a tohoto velikého Svatého složil a v přímé melodye uvedl J. J. R. ... 1803. (Titul tištěných textů.)
1č. I. Skrze svaté Boha ctíti
2č. II. Veleb, ctiteli, Jana svatého
3č. III. Kam se uteku v své bídě
4č. IV. Zaplesej radostně, Zelená Horo!
5č. V. Vzhůru, poutníčkové!
6č. VI. Děti, synové a dcery
7č. VII. Sláva nevinnosti
8č. VIII. Díkozpěv buď tobě, Bože!
Svatohorský kůr, to jest osm Chvalozpěvů k nejdůstojnější královně nebeské Maryi Panně, které k větší cti a slávě Boží a nejblahoslavenější Matky Syna Božího pro útěchu všem vroucím ctitelům Maryánským složil a v přímé melodye uvedl J. J. R. … 1804. (Titul tištěných textů.)
9č. I. Svatá Hora. Rozviň hojný jazyk, Čechu!
10č. II. Nep. Početí P. M. Plesej nebe, vydej z nebe
11č. III. Hromnic. Velebný chráme
12č. IV. Zvěstování P. M. Harfo, zazni v přelibém zvuku
13č. V. Navštívení P. M. Moře, dnes páry své do sebe táhni
14č. VI. Nanebevzetí P. M. Nebeští duchové, připravte cestu
15č. VII. Narození P. M. Původ všeho spasení
16č. VIII. Jména P. M. Maria! Ó slavné jméno!
Pohřební písně. (Texty vydány v l. 1805 a 1822.)
17č. I. Na neviňátkoPlyň, ó duše, do věčnosti mezi kůry anjelské
18č. II. Na dítě dospělejšíPospěšte sem, bratříčkové
19č. III. Jiná na dítěKrásný ráj již se otvírá
20č. IV. Jiná na dítěKvítečku, ó jak ty kveteš, nevíš
21č. V. Na žáčkaTu se s tebou spolužáčku
22č. VI. Na školačkuPřekrásná dívčinka není již zde
23č. VII. Na mladíka — mládenceZ strašlivého kostohradu
24č. VIII. Na děvče — pannuKde tvá krása, kde tvá čilost?
25č. IX. Na manželaSvazek, který věrnost, láska, srdce, mysli jednota
26č. XIII. Na otceBůh, jenž mne vám, milé dítky,
27č. XVI. Jiná na matkuKam se vrhnem, co si počnem
28č. XVII. Na starce — stařenuKaždý pohřeb, můž’ nám býti
29č. XVIII. Na vesnického rychtářeDokonal jsem, Bohu díka[sic]
30č. XX. Na učiteleLibý oddech, tiché lůžko
31č. XXI. Na duchovního pastýřeUsedavý po dědinách
Octo ariae et duetto in harmoniam Divinis Sacris accomodatam redactae per J. J. Ryba. ... Původní tisk z r. 1808.
321.Offero tibi cor meum
332.O Deus, ego amo te
343.Jesu decus angelicus
354.O Jesu mi dulcissime
365.Adoro te summe Deus
376.Quam, dilecta, quam dilecta
387.Eloquia Domini, eloquia casto
398.Et factus est Dominus refugium pauperi
409.Jesu dulcis memoria
41Aria in G, podle R. t. s. z r. 1788 — NM III D 84.Per te Mater gratiae
42Duetto in G, podle R. t. s. z r. 1788. — NM XV A 79, XII F 287. — Březnický k. a. č. 384 s rozsáhlou kadencí.Ad te volo
43Duetto in D, podle R. t. s. z r. 1789. — NM XV A 82.Ad te, mi Deus, festino
44Aria in D, podle R. t. s. z r. 1790. — NM Pl č. 8975.Ad te propere, te desidero
45Aria de Ss. Nomine Jesu, podle R. t. s. z r. 1790. — NM XV A 75 (vel Salve!).Intre[sic => intra] cor meum
II. Ariae in C et F, podle R. t. s. z r. 1795. — NM XIV G 120, MR č. 1005.
461.Ad te Deus, ad te suspiro
472.O Deus in te est
48Aria ex operetta Das Denkmal in Arkadien z r. 1800, přepracovaná na kostelní z r. 1809. — NM III D 125, autograf, hlasy.Exaudi Domine
Quattor ariae (fecit a. 46 ae. s.). — NM III D 85, autograf part. z r. 1811.
491.Amore casto
502.Diligo te Deum
513.Jesu dulcedo cordium
524.Virgo gaude omnis laude
Variae ariae et duetta ad majorem honorem et gloriam Dei comp. a J. J. Ryba 1813 (fecit a. 48 ae. s.). — NM III D 86, autograf part. z r. 1813.
531.Sacrificate sacrificium justitio
542.Salvum me fac Domine
553.Veni Pater pauperum
564.Dulcis Jesu
575.In te credo, in te spero
58Aria (C). — NM III D 94 č. 3 (sbírka Vox ad Deum), XIV G 114; NUK jako Arietta in C sig. 59 R 1401; březnický k. a. č. 329.Suscipe, Pater
59Aria (G). — NM III D 94 č. 11 (Vox ad Deum).Ave Virgo singularis
60Aria G. — NM XIV G 121.Lauda anima mea Dominum
61Aria in G. — NM XIV G 118.O mihi superi praecibus
62Aria (G). — NM XV A 104 jako č. 5. Zřejmě později připojený text Alma redeniptoris.Salve Jesu, Jesu pie
63Duetto in G. — Dolní Lukavice.Salve Virgo puerpera
64Aria in D. — NMPl č. 8984.Ave, ave Maria
65Aria (D). — NM XIV G 122.Domum tuam Domine decet
66Aria (A). — Pův. strahovský k. a. bez sig., opis z r. 1838.Jesu, amor meus, te amo, te adoro
67Aria in A. — NM XV A 54.Eleva mentem
68Aria (E). — NM III D 94 č. 5 (sbírka Vox ad Deum).Verum honorem
Duae ariae (E, Es). — NM XV A 58.
691.Invoco te Deus
702.Ad te, o Deus
71Aria in F. — NM III D 81, XV A 53.In hoc solemni, solemni festo
72Aria (F). — NM III D 94 č. 12 (sb. Vox ad Deum), XV A 62.Amore sincero
73Aria (F). — NM III D 94 č. 2 (sb. Vox ad Deum), XV A 61; MR č. 1015.Audi, Deus, Deus mi
74Aria (F). — NM X E 289; příbramský k. a.Diffusa est gratia
75Aria in B. — NM XV A 67. — (Text „veni“ patrně původní.)Veni, veni me consolare // Benedicta et venerabilis // Haec est dies, quam fecit Dominus
76Aria (B). — [NM] III D 94 č. 10 (sb. Vox ad Deum), XV A 61; MR č. 998.Ave mundi spes Maria
77Duetto in B. — NM III D 32, XV A 84, XII F 280, XXVIII E 117.Ipse est Dominus
78Terzetto in B. — NM XV A 89; k. a. Alžbětinek na Slupi v Praze č. 985; k. a. Nový Knín.Tristitiam non das
79Aria in Dis. — NM XV A 73.O Deus
80Aria in Dis. — NM XV A 74.Quando inveniet
81Aria in Es. — NM XV A 72; NUK 59 r. 277.Ubi est dilectus meus
82Aria in Es. — NUK 59 R 1394. Rybovo autorství sporné. (První text patrně původní.)O quae Jesum vis amoris, vis a- // Ad hoc festum, o fideles cuncti
83Duetto in Es. — NM XV A 85, ve 2 exempl. s tituly Aria in Es, Graduale. Sbírka má název Quartel (!) Arie, ač jiné skladby nejsou zapsány. Různé úpravy opisovačů.Cantate Domino canticum novum
84Chválozpěv při Vánoční slavnosti K. P. (fecit a. 23 ae. s.; čtyřdílný). — NM XV A 94, autograf z r. 1788.Pastýři vstávejte, k Betlému chvátejte hned
85Chválozpěv při vánočním času... (fecit a. 25 ae. s.). — NM III D 132, autograf z r. 1790.Tiše se pozdržme
86Pastorella (B), podle R. t. s. z r. 1796. — NM XV A 63, NUK 59 R 194.Pojďte k jeslím, dětičky
Dva vánoční zpěvy z r. 1801. — NM XV B 474.
871.Rajskou radost pociťuje mladé srdečko
882.Jak milé, rozkošné s Ježíškem býti
Rozličné nábožné zpěvy pro začátečníky. — NM III D 95, autograf z r. 1815.
891.Ejhle, opět obnovujem narození památku
902.Housle zněte libým tónem
913.Srdce plesá, v těle skáče
924.Chcemeť, nuže, vychvalovat
935.Ó Ježíšku, radost máme
946.Slavme Boha v společnosti
957.Ptactvo slavně oslavuje Tvůrce
968.Chrámní zpěvy, ó jak mocně
979.Pravá moudrost v nás se množí
6 Chválozpěvů k slavnosti narození Páně… NM III D 133, part. autograf (?)
981.Ó, jak plesá ve mně srdečko radostně
992.Milí synáčkové
1003.Libou písničku svému Ježíšku
1014.Rozmilý slavíčku
1025.S pastýři budu muzikovat
1036.Spi, spi neviňátko
104Pastorella do C. — Soukr. arch. Al. Hniličky, Praha, podle opisu z r. 1849.Co to slyším za hlas? // Vzhůru, bratři, vzhůru vstávejte!
105Pastorela. — Soukr. arch. J. Michálka, Dobrovice, opis z r. 1879.Radostnou novinu, křesťane milý,
106Pastorela. — Soukr. arch. Fr. Preislera, Česká Třebová, a B. Soukupa, Příbram.V Ježíškovi dnes se raduji
107Aria pastoralis C (lat. text). — NM XIII F 329, XXVIII E 113, táž jako // Pastorální graduale (český text) — NM XV A 93.Dormi, o Jesule // Usni, můj Ježíšku
108Pastorela. — NM XV A 95.Jaká jasnost u Betléma
109Moteto pastorale D. (!) — NM XV A 97. (Neshoda v tónině!)Když se Ježíšek
110Pastorela. — Soukr. arch. Ad. Straky, Kvasice a J. Michálka, Dobrovice.Veselme se všichni nyní
111Pastorela. — K. a. sv. Josefa v Praze II; soukr. arch. J. Macha, Praha, opis z Dobrušky.Rychle vstaňte a pospěšte
112Pastorela in G. — Příbramský k. a. — Rybovo autorství nepravděpodobné.Usni, usni, Jezulátko, spi, ó libě spi
113Pastorela. — NM III D 58 (neúplná R. partitura). — MR č. 575 s titulem Prozpěvování pro noc Boži neb Jitřní.Pokoj lidu (lide) budiž dán (vám)
114Aria pastorella in D pro Epiphania Domini. — NM XIV G 124; příbramský a březohorský k. a., též jinde. — V NM VI C 192 jako Adventus regum od Broulíka (!) s připojeným aleluja, v k. a. v Třebíči Pržichod Swatých tržech Kralůw I E 32 s fugovaným aleluja od Ruprechta, snad v jeho úpravě.Umlkněte, poslechněte, pastuškové
115Trojzpěv vánoční. — NM XV A 81; k. a. Česká Třebová.Gloria | Věčný syn jednorozený
116Aria pastoralis D. — [NM] XIV G 125 (neúplný opis, chybí S, A, varh.). — V NUK, stejně jako Pastorela D (úplný opis) 59 r. 278.Co pastýři, copak to má znamenat
2 Pastorely (chybný titul Duetto pastorale). — Březnický k. a. č. 386.
1171.Vzhůru, bratři, vstávejte, stáda naše shánějte
1182.Vzhůru, vzhůru pastuškové, vstávejme
119Pastorela. — K. a. býv. klášt. sv. Josefa v Praze; soukr. arch. J. Macha v Praze, opis z Dobrušky.Zvěstuji vám radost velikou, že narodil se nám dnes Spasitel
120Pastorela. — Příbramský k. a. — Rybovo autorství sporné.Do Betléma s ochotností
121Aria pastorella D. — K. a. Lhenice u Prachatic, č. 11; opis B. Pavlů, Brno.Narodil se Kristus Pán, radujme se, veselme se
122Pastorella in D. — NM XI F 325.Usni, malé poupátko
123Aria Pastorella Festis Nativitatis Christi. — Pův. strahovský a. bez sig.Spi, spi, spi, děťátko
124Pastorella. — M. museum ve Velvarech č. 11; zde chybně jako autor W. Doucha, opis NM XXVIII E 118. — Jako offertorium II. české mše půlnoční vyd. Jos. a Fr. Michálkem v Brně; chybí střed.Hej, hej, povím vám
125Pastorella. — Soukr. arch. B. Pavlů, Brno.Do Betléma s ochotností
126Aria pastoralis. — NUK 59 R 194 č. 1 (ze sbírky 2 Ariae pastoralis).O dítěti přemilém
127Cantus de Nativitate Salvatoris (pětidílný). — [NM] XV A 98. — V arch. býv. učitel. ústavu v Příbrami, opis z r. 1842 jako Chválozpěv k slavnosti narození Krystové (!).Sláva budiž Bohu
128Pastorella. — Soukr. arch. Ad. Straky, Kvasice. Týž vydal tiskem v Brně.Z růže zkvetla lilie
129Pastorella. — NM XV A 59.Co to má znamenat, nemohu rozeznat
130Chvalozpěv k slavnosti narození Kristové. — NUK 59 R 1169. Týž jako Pastorela v k. a. příbramském. V NM XV A 88 jako Terzetto (!) in F zřejmě s nepůvodním latinským textem „Omnes venient de Saba“, ale jen I. část.Co pak je to za světlo tam?
131Pastorela. — Soukr. arch. J. Michálka, Dobrovice, opis z r. 1889.Z výsosti král přichází k nám
132Pastorální offertorium. — NM XIV G 62, pod sig. XXII F 391 v D dur. MR č. 519; příbramský k. a.Huc pastores, venite
133Offertorium pastorale in D. — NM III A 203, XIV G 81, pod sig. XI B 335 s nepastorálním textem Pleno choro. Kromě j. též v k. a. v Kremnici (Slovensko).Huc pastores, venite
134Offertorium pastorale in D. — MR č. 292.Sit tibi, sit
135Aria pastoralis. — NM XXVIII E 114 z k. a. Starý Knín.Haec est dies, in qua natus est
136Aria pastoralis. — NM XV A 91 (chybí T). — Rybovo autorství sporné. Tamtéž IX E 40 č. 2, XII E 43 (toto s čes. textem Ejhle vy pastuškové), obě s označ. autora Maška, taktéž v k. a. křižovnickém v Praze. Přejato i do „Třebíčské“ pastorál. mše jako Offertorium. Sig. XV A 91 je jen částí této pastorely. Připisuji V. Maškovi.Eja vos pasturculi
137Pastorella. — Soukr. arch. Fr. Hradeckého, Osenice, opis jako Rybova skladba. V NM VIII E 48 jato Offertorium od Fogla (Vogla). R. autorství sporné.Dormi, dormi, Jesule mi
138Pastoral-Offertorium in G. — NM XV A 97 (opis z r. 1852) jako Maškovo, s českým textem NM XIV G 79 (opis z r. 1847); v MM č. 6000/A 5089 (opis z r.1858) jako Rybovo. Tiskem vyd. v českém překl. J. Gregora v Brně. Autorství sporné, nejpravděpodobněji Mašek.In Betlehem eamus et
139Pastoral-Offertorium in F. — NM XIV G 79. Autorství Rybovo sporné. (Mašek?)Puer natus in Betlehem
140Offertorium in Ressurectione (titul podle R. t. s. označ. r. 1788). — NM XIV G 66; NUK 59 R 1547; RM č. 495.Surrexit Dominus
141Offertorium ex Es Festis B. M. V. accomodatum. Podle R. t. s. z r. 1788. NM XIV G 106.Veneranda
142Offertorium Festis B. M. V. accomodatum (fecit a. 24 ae. s.) z r. 1789. — NM III D 140, autograf (?).Ad Mariam cultores ejus
143Offertorium in B. Podle R. t. s. z r. 1789 mezi Offert. de Tempore. — NM XIV G 94.O mortales
144Offertorium (in B) Festis B. M. V. accomodatum (fecit a. 24 ae. s.) z r. 1789. — NM XIV G 90 (autograf ?).Omni die
145Offertorium (D dur). Podle R. t. s. z r. 1790 jako Offertorium de Tempore. — NM III D 118.Ad Dominum cumclamavi
146Offertorium anni festo accomodatum in D maj. (Pozn. fecit a. 26 ae. s. jeho syna Viléma). Podle R. t. s. však z r. 1794. — NM III D 139 (autograf?).Laeta voce laudate
147Offertorium in Dis. Podle R. t. s. z r. 1796. — NM XIV G 98.Venite
148Offertorium in C pro Festo Exaltationis S. Crucis, applicatum etiam pro Festo S. Joannis Nepomuceno. — NM III D 102 opis z r. 1799. NM XIV G 72 jako Offert. solenne in C. — K. a. Alžbětinek v Praze na Slupi č. 984.Voces tubae
149Offertorium ad Festum S. Bartholomaei. Offert. solenne pro Choro Plsnensi anno 1805. — NM III D 103 part. autograf z r. 1805.Magnus est Dominus
150Graduale in Es in Coena Domini (fecit s. 45 ae. s.). — NM III D 96, autograf (?), XIII D 425, autograf z r. 1810.Christus factus est pro nobis
151Motectum. — NM III D 91, partitura autograf z r. 1810.Beatus homo
152Offertorium in Festo Nativitatis. — NM III D 37 s uvedeným r. komp. 1811 (opis z r. 1842), XIV G 84.Dies sanctificatus
153Motectum Festo S. Bartholomaei accomodatum. — NM III D 92 part. autograf z r. 1812 v NUK 59 R 1403 s pozn., že pův. z opery Das Denkmal in Arkadien (1800).Mihi autem nimis
154Graduale in C pro Festo S. Bartholomaei. — NM III D 99 part. autograf z r. 1813.Constitues eos principes
155Offertorium e moll von Rosy, Finale von Ryba. — NM III D 107 part. autograf z r. 1813, v závěru: Ad finem perductum die 6. Martii 1813 J. J. R. Chorum et Finale composuit.Sit tibi laus
Cursus Sacro-Harmonicus Tom. II. continens XVI Offert. a Dom. prima. Adventus usque ad Quadrages. oblatus et dedicatus Regiae Urbi Plsnae... NM XIV F 91, part. autograf z r. 1811. — Tamtéž autograf XIV F 91[=4?] v hlasech neobsahuje všechna moteta a orch. hl. nejsou úplné.
156Offertorium de Dominica I. Adventus.Ad te levavi animam
157Offertorium de Dom. II. Adventus.Deus, tu convertens vivificabis nos
158Offertorium de Dom. III. Adventus.Benedixisti, Domine
159Offertorium de Dom. IV. Adventus.Ave Maria
160Offertorium de Nativitate Dom. ad primam Missam in nocte.Laetentur coeli
161Offertorium pro Festo S. Stephani Protomartyris.Domine, quid multiplicati sunt
162Offertorium pro Dom. infra octavam Nativitate Domini.Deus firmavit orbem terrae // Dei, perfecta sunt opera
163Offertorium Dom. infra octavam Epiphaniae Dom. vel I. Dom. post Epiphaniam. — Ve XIV F 94 s textem Venite.Jubilate Deo omnis // Venite exultemus
164Offertorium de Dom. II. post Epiphaniam. — V XIV F 94 text Cantate.Jubilate Deo universa // Cantate Domino canticum
165Offertorium de Dom. III. post Epiphaniam. — NM III D 104 z r. 1810. // Offertorium in Coena Domini.Dextera Domini
166Offertorium de Dom. IV. post Epiphaniam.Benedictus est, Domine
167Offertorium de Dom. V. post Epiphaniam.Domine, Dominus
168Offertorium de Dom. VI. post Epiphaniam. — NM III D 105 opis z r. 1810 s pozn. fecit aet. s. 45 anno jako Offert. e moll.Infixae sunt gentes in
169Offertorium de Dom. Septuagesima. — NM XIV, G 77.Bonum est, est
170Offertorium de Dom. Sexagesima. — NM XIV, G 86.Perfice gressos meos
171Offertorium de Dom. Quinquagesima. — NM III D 104 č. 2 z r. 1810 jako Offertorium in Coena Domini. Autograf ?Laboravi in
Cursus Sacro-Harmonicus Tom. III. continens XIII Gradual. a prima Dom. Adventus usque ad Dom. in Quadrages. — NM XIV F 92, part. autograf z r. 1812—14. — Č. 1—4 též NM XIV G 59 jako IV Gradualia, opis Rybova syna Viléma z r. 1816.
172Graduale de Dom. I. Adventus.Universi qui te expectant
173Graduale de Dom. II. Adventus.Ex Sion species decoris ejus
174Graduale de Dom. III. Adventus.Qui sedes, Domine
175Graduale de Dom. IV. Adventus. — NM III D 97 č. 1 part. autogr. z r.1811.Prope est Dominus omnibus
176Graduale de Nativitate Domini ad I. Missam in nocte. — NM III D 97 č. 2 part. autogr. z r. 1811.Tecum principium
177Graduale pro Festo S. Stephani Protomartyris. — NM III D 97 č. 3 partit. autogr. z r. 1811.Sederunt, sederunt principes
178Graduale pro Dom. infra octavam Nativitatis Domini. — NM III D 97 č. 4 part. autogr. z r. 1811.Speciosus forma pro
179Graduale pro Dom. infra octavam Epiphaniae. — NM III D 97 č. 5 part. autogr. z r 1811. —NM III D 130 autograf (?)Benedictus Dominus Deus Israel
180Graduale pro Dom. II. post Epiphaniam. — NM III D 97 č. 6 part. autogr. z r. 1811.Misit Dominus
181Graduale pro Dom. III., IV., V., VI. post Epiphaniam. — NM III D 97 č. 7 part. autogr. z r. 1811.Timebunt
182Graduale pro Dom. Septuagesima. — NM III D 97 č. 8 part. autogr. z r. 1811. — NM III D 130 autograf (?)Adjutor in opportunitatibus
183Graduale pro Dom. Sexagesima. — NM III D 97 č. 9 part. aut. z r. 1811.Sciant gentes
184Graduale pro Dom. Quinquagesima. — NM III D 130 z r. 1811 (autograf?)Tu es Deus, qui fecit
Gradualia. — NM III D 98 č. 1—13, partit. autograf z r. 1812.
1851Beatus vir, qui non
1862Servite
1873Non timebo millia populi
1884Filii hominum
1895Verba mea auribus
1906Tu es Deus, qui fecit
1917Domine, Dominus noster, quam
1928Convertentur
1939Ecce peccatores
19410Usquequo Domine
19511Cantabo Domino
19612Dixit insipiens in
19713Domine, qui habitabit
Gradualia pro I.—IV. Dom. in Quadragesima, pro Dom. in Passione, in Palmis et in Coena Domini. — NM III D 100, part. autograf z r. 1814; z téhož r. autograf hlasů XIV F 93 jako Cursus Sacro-Harmonicus Tom. V.
198Graduale de Dom. I. Quadragesimae.Angelis suis Deus mandavit de te
199Graduale de Dom. II. Quadragesimae.Tribulationes cordis mei
200Graduale de Dom. III. Quadragesimae.Exsurge Domine, exsurge Domine
201Graduale de Dom. IV. Quadragesimae.Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi
202Graduale pro Dominica in Passione.Eripe me, Domine
203Graduale pro Dominica in Palmis.Tenuisti manum dexteram meam
204Graduale in Coena Domini.Christus factus est pro nobis
Offertoria pro Dominicis in Quadragesima. — NM III D 108 č. 1—7, part. autograf z r. 1814. Tamtéž v hl. autograf XIV F 93 z téhož roku.
205Offertorium de Dom. I. Quadragesimae.Scapulis suis obumbrabit tibi
206Offertorium de Dom. II. Quadragesimae.Meditabor in mandatis tuis
207Offertorium de Dom. III. Quadragesimae.Justitiae Domini rectae
208Offertorium de Dom. IV. Quadragesimae.Laudate Dominum
209Offertorium de Dom. V. Quadragesimae.Confitebor, confitebor
210Offertorium de Dom. VI. Quadragesimae.Improperium expectavit cor meum
211 aOffertorium de Coena Domini vel Dominica III. post Epiphaniam.Ave Jesu
211 b
212Graduale in C. — Bývalý k. a. kláštera na Svaté Hoře, opis z r. 1826.Ad hoc festum, ad hoc festum
213Offertorium in C. — NM III D 116 č. 2 (č. 1 od Righiniho), XIV G 64.Beata est Maria
214Offertorium in C. — NM XIV G 68 (dva exempl.); bývalý k. a. na Svaté Hoře a v Březnici.Mihi autem nimis honorati sunt
215Offertorium in C. — MR č. 291.Sit laus plena, sit sonora
Offertorium festivum ex C. — Vyskytuje se ve dvou verzích, s jiným orch. úvodem, textem i s částečnými variantami ve zpěvních hlasech.
216 aa) NM XIV G 65, X C 39 (zde chybí housle II.),Sono tubae, tubae, tympano
216 bb) NUK 59 R 1402 jako Offertorium in C, 59 R 1609 jako Offertorium avec intrade.Eja chori resonate
217Offertorium in C. — NM XIV G 69, opis z r. 1838.Una voce conclamate
218Offertorium C pro festis B. M. V. — NM XIV G 67. MR č. 536, ale s texty Ad jubila a Surrexit.Omni die die Mariae
219Offertorium. — NM XIV F 94 č. 4 autograf, neúplné. — Opisy III D 112, XIV G 75.Pater, Pater noster
220Offertorium. — K. a. březohorský; soukr. a. Ad. Straky v Kvasicích a + Boh. Soukupa v Příbrami.Deum omnes agnoscite
221Graduale in G. — K. a. v Březnici č. 226.Timete, timete
222Offertorium (Duetto). — NM XV A 104 č. 4 ve sbírce II Duetta, III Offertoria.Respice, Domine
223Offertorium. — NM VIII E 219; pův. strahovský arch.; soukr. a. + B. Soukupa v Příbrami.Jubilate, jubilate
224Offertorium in D. — NM III D 115, XIV G 80; pův. strahovský a., k. a. příbramský.Triumphans, triumphans, triumphans
225Offertorium. — NM XIV F 93 č. 3 (hlasy, autogr. patrně neúplný), III D 144.Laudetur Jesus Christus
226Offertorium in F. — K. a. v Březnici č. 183, k. a. bubovický č. 32.Domus Israel spe-
227Graduale. — K. a. Březové Hory. — Totéž v k. a. příbramském, ale opisovačem rozděleno na dvě samostatná čísla jako graduale a offertorium a upraveno patrně řed. kůru Skočdopolem (kapel. hornické hudby v l. devadesátých 19. stol.) pro dechové nástroje.Felix es sacra Virgo
228Terzetto. — Soukr. a. + B. Soukupa v Příbrami.Ave mundi
229Graduale in F. — NM XIV G 51.Levavi oculos suos
230Offertorium in F. — NM V A 54.Per signum crucis
231Offertorium in B. — NM XIV G 93.Festum diem
232Offertorium z Missa minus solemnis in B. — NM XIV G 7.Exaudi, ex-
233Offertorium de Beata. — NM XIV G 91.O gloriosa
234Offertorium in Es, omniusque Festo accomodatum. — K. a. v Březnici č. 184. NM XIV G 105 jako Offert. solenne, III D 112 č. 3, III D 138 transp.. jako Offertorium in D.Cantate Domino
235Offertoriun in Es. — NM XIV G 97.Domine Deus salutis
236Offertorium in Dis. — NM XIV G 104.Fons summae bonitatis
237Offertorium ni Dis. — NM XIV G 100.Laudate Dominum
238Graduale z Missa minus solemnis in B. — NM XIV G 7.Laudate Dominum
239Offertorium. — MM č. 3517/A 2778 (neúplné, ve vokál. hl. jen bas).Maria
240Cantus pro Festo Purificationis B. M. V. — NM XV A 121.Pro eo quod Christum
241Quartetto. — NM XV A 90. Titul. list se neshoduje s počtem vokál. hl., neboť tvoří kvintet. — Rybovo autorství tím sporné.Domine mentes nostras
O salutaris. Č. 1 C dur, č. 2 Es dur. — Opis v Rožmitále pod Třemšínem.
242O salutaris hostia
243O salutaris hostia
Responsoria pro feria V, VI et Sabbato Sancto. — NM III D 90, partit. autograf z r. 1812.
2441Amicus meus me osculo tradidit signo
2452Judas mercator pessimus
2463Unus ex discipulis meis tradet me hodie
2474Eram quasi Agnus innocens
2485Una hora non potuistis vigilare
2496Seniores populi consilium fecerunt
2507Benedictus Dominus Deus Israel
2518Tamquam ad latronem existis cum galdis [opraveno na gla = gladis]
2529Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent Jesum
25310Animam tradidi meam dilectam in
25411Tradiderunt me in manus
25512Jesum tradidit impius
25613Caligaverunt oculi mei a fletu meo
25714Recessit pastor noster fons aquae
25815O vos omnes, qui transitis
25916Ecce quomodo moritur justus
26017Astiterunt reges terrae
26118Aestimatus sum cum descendentibus
26219Sepulto Domino signatum est
263Hymnus de Communi Confessorum. — NMPl č. 8423, autogr. s pozn. A. 1787, Die 9. Maji.Iste confessor
264Veni sancte Spiritus in C (fecit a. 24 ae. s.) z r. 1789. — NM III D 71 autograf.Veni sancte Spiritus
265Graduale na sv. Ducha do F. — NUK 59 r 224.Duše svatý, rač popřáti
266Hymnus neb píseň pro Nešpor svatodušních svátkův v r. 1798. — NM III D 131, autograf z r. 1798.Přijď, ó Duše svatý, přijdiž
267Hymnus pro festo Purificationis B. M. V. — NM XV A 120.Quod chorus natum venerandus [nemá být vatum?]Quod chorus vatum venerandus olim spiritu sancto cecin
Hymni diversis Festis accomodati... NM III D 89, part. autograf z r. 1811.
268In Nativitate DominiJesu Redemptor omnium
269Epiphania DominiCrudelis Herodes Deum
270Ascensione DominiSalutis humanae sator
271F. PentacostesJesu Creator omnium
272F. S. Joannis NepomucenoOrbi Nepomuceni dedit te, Joannes
273Festo Ss. TrinitatisJam sol recedit igneus
274Festo Corporis ChristiPange lingua gloriosi, Corporis
275F. ApostolorumExultet orbis gaudiis
276Commune ConfessorisIste confessor Domini, colentes
277De VirgineJesu corona virginum
278F. S. MagdalenaePater superni luminis
279F. S. WenzeslaiDies venit victorie
280Plurium MartyrumSanctorum meritis inclyta gaudia
281Commune MartyrisDeus tuorum militum sors et corona
282Dedicationis ecclesiaeUrbs Jerusalem beata vera pacis visio
283F. Omnium SanctorumPlacare Christe servulis
284F. de B. Mariae Virg.Ave Maris stella, Dei Mater alma
285Alma in C. — NM III D 88 partit. autograf (?) z r. 1799.Alma Redemptoris Mater
286Alma Redemptoris z pastorálních nešpor NM XIV G 37, též k. a. příbramský.Alma Redemptoris Mater
287Regina coeli in C, podle R. t. s. z r. 1796. — NM XV A 107 č. 2, autograf.Regina coeli laetare
288Regina coeli in D, podle R. t. s. z r. 1796. — NM XV A 107 č. 1, autograf.Regina coeli laetare
289Regina coeli D dur. — K. a. březnický č. 314.Regina coeli, coeli laetare
290Regina coeli in D. — NM XV A 108.Regina coeli laetare
291Píseň k Panně Mariji na Velikonoce neb Regina coeli. — NM III D 141, R. autograf v hlasech z r. 1798.Vesel se nebes královno
292Salve in Es, podle R. t. s. z r. 1788. — NM III D 72, autograf v hl. s pozn. fecit a. 25 ae. s., tedy v r. 1790.Salve
293Salve Regina in Dis (fecit a. 44 ae. s.), NM XV A 105 autograf R. z t. 1809.Salve, Regina
294Salve Regina. — Soukr. arch. J. Michálka, Dobrovice. R. Autograf partit. z r. 1809.Salve, Regina, Mater
295Salve in C. — K. a. Březnice č. 333.Salve, salve, Regina
296Salve in G. — K. a. Březnice č. 332.Salve, salve, salve, Regina
297Salve D. — K. a. březnický č. 329. V opise však dochován pouze soprán ze všech vokál. i instr. hl. Na listě Salvě C, D, ale Salve C opsáno není. Na druhé str. obálky uvedeny 2 árie. — Rybovo autorství proto nejisté.Salve, Regina
298Salve ze Slavné litanie D dur. — NM XIV G 27, autograf (?)Salve, Regina
299Salve. — K. a. v Březnici č. 331. (Později podložen text Alma.)Salve, salve
300Salve. — K. a. březnický č. 328.Salve, Regina
301Salve Regina in B. — NM XV A 100.Salve, Regina, Mater misericordiae
302Salve Regina in Dis. — NM XV A 102.Salve, Regina
303Salve Es. — MR č. 537. — R. autorství nejisté.Salve, Regina
304Salve in Es. — K. a. v Březnici č. 327.Salve, salve, Regina
IV. Stationes in Processione Theophonica, podle R. t. s. z r. 1792.
305 a1O salutaris
305 b2Salutis humanae sator
305 c3Aeterne Rex Altissime
305 d4Adoro te devote
Stationes pro processione festi Corporis Christi... — NM III D 76, part. autograf z r. 1803.
306 a1Sacris solemniis juncta sit gaudia
306 b2O salutaris hostia
306 c3Jesu, nostra redemptio
306 d4Aeterne Rex Altissime
Stationes in C. — K. a. březnický č. 376.
307 a1Lauda Sion Salvatorem
307 b2Sit laus plena, sit sonora
307 c3Ecce panis
307 d4Bone pastor
Stationes. — NM XIV A 112.
308 a1Caro mea vere est cibus
308 b2O quam suavis es Domine
308 c3O salutaris hostia
308 d4O sacrum convivium
Stationes in D. — NMPl. č. 9103.
309 a1
309 b2
309 c3
309 d4
Nábožný chod se 4ma zastávky neb Stati s 4 zpevohlasy a vyprovázenim hudebních nástrojů. — NM XV A 126 (v hl. chybí T).
310 a1Ó, vzácný andělský chlebe
310 b2Pojďte, chvalte v pokoře
310 c3Buď chválen, požehnaný
310 d4Živý chlebe
311Asperges me. — NM III D 78, opis z r. 1809.Domine hysopo
312Asperges me in C. — NM XV A 115 (opisovačem podložen nemožně text Vidi aquam).Domine hysopo
313Asperges me in D. — NM XV A 116 (později opět podložen text Vidi aquam).Domine hysopo
314Asperges me in F. — NM XV A 117; k. a. březnický č. 415.Domine hysopo et mundabor
315Vidi aquam in C. — NM XV A 118; k. a. Březnice č. 415.Egredientem de templo a latere
316Vidi aquam in D. — NM XV A 119.Egredientem de templo a
317Rorate in F. — K. a. Nový Knín J-38.Ecce, ecce
318Libera in Es. — MR č. 1058.Libera me, Domine
319Animas. — MR č. 537.Animas fidelium
320Animas. — MR č. 1059.Animas fidelium, quas
321Pastorální Pange lingua. — Soukr. arch. + dra A. Michla ve Viticích.Pange lingua gloriosi
322Te Deum laudamus in D, Matutino in Nativitate D. J. Ch. accomodatum (fecit 23 a. ae. s.). — NM XV A 99, autograf z r. 1788.Te Deum laudamus, te Dominum
323Te Deum in D, podle R. t. s. z r. 1789. — NM III D 142.Te Deum laudamus
324Te Deum D, podle R. t. s. z r. 1795. — NM IX E 264; k. a. březnický č. 361.Te Deum laudamus, laudamus
325Ambroziánský Chvalozpěv neb Te Deum laudamus v hudbu uvedeno a k cti Boží věčně obětováno od J. J. Ryby. — K. a. v Březnici č. 356 (opis).Tě Boha vychvalujem neskončeného v mocnosti
Tres Litanie de Sancto Joanne Nepomuceno musicam redactae per J. J. R. Arch. svatojan. památek v Nepomuku, R. autograf z r. 1802.
3261Kyrie eleison
3272Kyrie eleison
3283Kyrie eleison
Sex Litaniae Lauretanae in Laudem et Honorem Beatissimae Virg. Mariae piis et votis Sacramentano choro de authore J. J. R. ... (fecit a. 47 ae. s.). — NM III D 75, part. autograf s pozn.: Finis die 15. Januarii 1812.
3291Kyrie eleison
3302Kyrie eleison
3313Kyrie eleison
3324Kyrie eleison
3335Kyrie eleison
3346Kyrie eleison
335Litanie lauretánské in Dis. — NM XIV G 28.Kyrie eleison
336Lytaney in B. — Pův. arch. klášt. v Teplé (Úterý).Kyrie, Ky-
337Slavná litanie do D dur. — NM XIV G 27 (v závěru Salve, viz t. k. 298). Autograf (?)Kyrie eleison
338Nešpor neb nešporní zpěvy to jest Psalmi do muzyky uvedeni... 1798. — NM III D 120, autograf z r. 1798.Oslavil Pán Bůh Pána mého
Vesperae omnibus per annum festis adaptatae in Ecclesiasticam musicam redactae ac gratissimo animo dedicata Regiae Urbi semper fideli Pilznae ab authore ... 1808. — NM III D 121 z r. 1808 (autograf?)
339 aDixit Dominus
339 bDixit Dominus
339 cDixit Dominus
339 dDixit Dominus
339 eConfitebor tibi
339 fBeatus vir, qui timet
339 gLaudate pueri
339 hLaudate pueri Dominum
339 iLaudate Dominum omnes gentes
339 jIn exitu Israel
339 kLaetatus sum in his
339 lNisi Dominus
339 mLauda, Jerusalem
339 nCredidi propter quod locutus est [přepsáno na sum]
339 oIn convertendo Domini
339 pDomine probasti et cognovisti me
339 rBeati omnes, qui
339 sDe profundis clamavi ad te
339 tMemento Domine, Domine
339 uConfitebor tibi, Domine
339 vMagnificat
339 xMagnificat
339 yMagnificat
339 zMagnificat
Vesperae (6 žalmů, tj. dvojí Dixit a dvojí Magnificat). — NM XIV G 39.
340 aDixit Dominus Domino meo
340 bDixit Dominus Domino meo
340 cMagnificat
340 dMagnificat
341Vesperae pastorales (5 žalmů pro Boží hod vánoční, Magnificat a Alma (t. k. 286). — NM XIV G 37 k. a. příbramský.Dixit Dominus Domino
342Missa in D dur festis Nativitatis D. J. Ch. accomodata... Podle R. t. s. z r. 1784. — NM XIV F 112; k. a. březnický.Kyrie eleison
343Missa solemnis in C. — Podle R. t. s. z r. 1786. — NM XIV F 97, opis z. r. 1793.Kyrie, Kyrie
344Missa pastoralis in D. — Podle R. t. s. jako M. pastoralis mediocris z r. 1786. — NM III D 56, part. autograf z r. 1811.Kyrie eleison
345Missa solemnis in D. — Podle R. t. s. jako M. solemnis z r.. 1787. — K. a. v Březnici č. 46 jako M. ex D.Kyrie eleison, eleison
346Credo pastorale in D. — (Obsahuje Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus). — NM III D 101 (autograf?) z r. 1787 (na titul. listě r. 1788).Credo in unum Deum
347Missa solemnis in C pro Festo Resurrectionis. — Podle R. t. s. z r. 1788. — NM III D 43.Kyrie eleison
348Missa in D festis Nativitatis Christi. — Podle R. t. s. jako M. mediocris pastoralis z r. 1788 (česko-latinská). — NM III D 136 (autograf?). XIV F 111, IX B 255.Kyrie eleison, Kyrie eleison
349Missa pastoralis in C. — Podle R. t. s. jako M. pastoralis solemnis z r. 1790. — NM III D 58, part. autograf z r. 1791, část. porušen, chybí část Sanctus a celé Benedictns. — NM XIV F 100, opis úplný.Kyrie, Kyrie
350Missa solemnis in D. — Podle R. t. s. z r. 1791. Mše s introdukcí. NM III D 39, XIV F 106.Kyrie eleison
351Missa in A dur. — Podle R. t. s. jako M. brevis z r. 1791. — NM XIV G 1.Kyrie eleison, eleison
352Missa Diebus Dominicis accomodata... Podle R. t. s. jako M. brevis z r. 1791. — NM III D 36 s pozn. fecit a. 27 ae. s., autograf (?), hl. z t. 1792. (E maj.)Kyrie eleison
353Missa pro Dominica I. in Quadragesima (d moll). — Podle R. t. s. jako M. gravis styli z r. 1791. — NM XIV F 93 č. 1 Cursus Sacro-harmonicus, part. autograf z r. 1814.Kyrie elei-
354Missa pro Dominica II. in Quadragesima (c moll). — Podle R. t. s. jako M. gravis styli z r. 1791. — NM XIV F 93 č. 2 Cursus Sacro-harmonicus, partit. autogr. z r. 1814.Kyrie elei-
355Missa in F. — Podle R. t. s. jako M. solemnis z r. 1792. — K. a. v Březnici č. 44, opis z r. 1793.Kyrie eleison, e-
356Missa in C. — Podle R. t. s. jako M. brevis z r. 1793. — Pův. arch. klášt. v Teplé (Úterý), opis z r. 1816.Kyrie eleison
357Missa solemnis ex B. — Podle R. t. s. z r. 1793. — NM XIV G 10 (neúplný opis; chybějí housle I., II.)Kyrie, Kyrie
358Missa (A dur). — Podle R. t. s. jako M. mediocris z r. 1794. — NM III D 59 č. 2, part. autogr. z téhož roku.Kyrie eleison
359Missa (B dur). — Podle R. t. s. jako M. mediocris z r. 1794. — NM III D 59 č. 4, part. autogr. z téhož roku s pozn. fecit 29 a. ae. s.Kyrie eleison
360Missa in B. — Podle R. t. s. jako M. mediocris z r. 1794. — Pův. a. klášt. v Teplé (Úterý).Kyrie
361Missa in Dis. — Podle R. t. s. M. mediocris z r. 1794. — NM XIV G 14, dva exempl.Kyrie elei-
362Missa (h moll). — Podle R. t. s. jako M. mediocris z r. 1794. — NM III D 59 č. 3, part. autogr. z téhož roku.Kyrie, Kyrie
363Missa solemnis in c (moll). — Podle R. t. s. z r. 1794. — NM III D 59 č. 1, part. autograf z téhož roku; NM III D 45 hlasy (autograf ?).Kyrie, Kyrie eleison
364Missa solemnis in F. — Podle R. t. s. z r. 1795. — NM III D 60, part. autograf z r. 1795 s pózn. fecit 30 a. ae. s.Kyrie
365Missa C dur. — Podle R. t. s. mezi Missae breviores z r. 1796. — NM XIV F 94 č. 2, hl. autograf; opis III D 47, sb. XII Missae breviores s předml. s označ. r. 1796.Kyrie eleison
366Missa infra octavam Epiphaniae Dom. vel I. Dominica post Epiphaniam. — V R. t. s. mezi M. breviores z r. 1796. — NM XIV F 90 č. 8, Cursus Sacro-harmonicus Tom. I. z r. 1808, part. autograf, XIV F 94 č. 1. hl. autograf.Kyrie eleison
367Missa (D dur) pro Dom. II. post Epiphaniam. — V R. t. s. opět .mezi M. breviores z r. 1796. — NM v týchž sb. jako předchozí, autogr., XIV F 90 č. 9, XIV F 94 č. 7.Kyrie, Kyrie
368Missa (A dur) pro Dom. III. post Epiphniam. — V R. t. s. mezi M. breviores z r. 1796. — NM v týchž sb. jako mše t. k. 366, autogr., XIV F 90 č. 10, XIV F 94 č. 8.Kyrie eleison, eleison
369Missa (E dur) pro Dom. IV. post Epiphaniam. — V R. t. s. mezi M. breviores z r. 1796. — NM v týchž sb. jako mše t. k. 366, autogr., XIV F 90 č. 11, XIV F 94 č. 9.Kyrie eleison
370Missa in F. — V R. t. s. mezi M. breviores z r.1796. — NM XIV F 94 č. 3, hl. autograf.Kyrie eleison
371Missa (Es dur) pro Dom. V. post Epiphaniam. — V R. t. s. mezi M. breviores z r. 1796. — NM v týchž sb. jako mše t. k. 366, XIV F 90 č. 12, XIV F 94 č. 5, autografy.Kyrie, Kyrie
372Missa (B dur) pro Dom. VI. post Epiphaniam. — V R. t. s. mezi M. breviores z r. 1796. — NM v týchž sb. jako mše t. k. 366, autogr., XIV F 90 č. 13, XIV F 94 č. 4.Kyrie eleison
373Missa pro Dom. Quinquagesima (a moll). — V R. t. s. mezi M. breviores z r. 1796. — NM v týchž sb. jako mše t. k. 366, autograf, XIV F 90 č. 16 (neúplná, bez Kyrie a Gloria), XIV F G č. 11 kl. autogr.Kyrie eleison, eleison
374Missa pro Dom. Sexagesima (d moll). — V R. t. s. mezi M. breviores z r. 1796. — NM XIV F 94 č. 12, hl. autogr. — V part. XIV F 90 č. 15 chybí str. 649—708, s mini tato mše.Kyrie eleison
375Missa pro Dom. Septuagesima (g moll). — V R. t. s. mezi M. breviores z r. 1796. — NM XIV F 94, č. 6, hl. autogr. — V part. XIV F č. 14 chybí str. jako v předchozí mši, dochov, jen závěr Benedictus a celé Agnus.Kyrie eleison
376Missa e moll. — V R. t. s. mezi M. breviores z r. 1796. — NM XIV F č. 10 hl. antograf.Kyrie eleison
377Missa solemnis Festis Nativitatis D. J. Ch. accomodata in linguam boemicam musicamque redacta... NM III D 135 s pozn. na titul. listě fecit ae. s. 31 anno, 1796. Hl. autograf. Četné opisy v pův. A dur i v transp. G dur. Mimo to v opisech i jednotlivé části mše jako samostatné pastorely. — Litograf. vydal mši r. 1930 Karel Pertlíček v Obořišti podle Strahov. opisu s úpravami pro prakt. potřebu. Pouze s varhanami vyd. A. Ptáček z Humpolce. Z prakt. potřeby v rev. A. Michla jako Česká vánoční mše, Praha 1957. V part. Kyrie v Pohankových Dějinách české hudby v příkladech, Praha 1958.Hej mistře, vstaň bystře, pohleď na jasnost, nebes na švarnost
378Missa solemnis in Dis. — NM III D 61, part. autograf s pozn. fecit anno 32 ae. s., 1797.Kyrie
379Missa solemnis in C maj. in musicam redacta pro Festo Exaltationis S. Crucis. — NM III D 42, part. autograf z r. 1799 s pozn. fecit 34 a. ae. s., též NM XVIII B 418, autograf, hlasy.Kyrie eleison, eleison, e-
380Zpěv při slavné zpívané mši sv. — NM XIV F 95 hl. autograf z r. 1798.Bože, Pane svrchovaný,
Tres Missae serio stylo, ecclesiaticoque elucubratae ac instar pignoris verae pietatis, nec non reverentiae dedicatae A. R. V. docto domino domino Godefrido Oo. Dlabač Con. Proemo. in. Mon. Sion etc. ab auctore... MDCCCII. — Pův. arch. strahovského kláštera v Praze, nyní v NM, part. autograf z r. 1802.
3811Kyrie eleison, eleison
3822Kyrie eleison, eleison
3833Kyrie eleison
384Missa solemnis in D. — NM III D 62, part. autograf z r. 1804.Kyrie eleison, eleison
385Missa pastoralis in C. — Missa in Nativitate Dom. in nocte. — NM III D 50 hl. autogr. (?) z r. 1805 s pozn. fecit a 40 ae. s. (M. past. C); NM XIV F 90 č. 5 part. autogr. z r. 1808 sb. Cursus S.-harmonicus jako M. in Nat. D.Kyrie eleison
386Missa brevioris (Es dur) pro Dominicis Diebus. — NM III D 63 part. autograf. z r. 1805.Kyrie eleison
387Missa solemnis (d moll). — NM III D 64 part. autograf z r. 1806. — Jako M. solemnissima NM XIV G 23 [připsáno: 24] (hlasy), autograf.Kyrie, Kyrie
388Missa in Festo S. Stephani (Pastoralis in D). — NM XIV F 90 č. 6 ve sb. Cursus S.-harmonicus, partit. autograf z r. 1808.Kyrie eleison, Kyrie eleison
389Missa in Dominica I. Adventus (F dur). — NM XIV F 90 č. 1, part. autograf ve sb. Cursus S.-harm. z r. 1808.Kyrie eleison
390Missa in Dom. II. Adventus (B dur). — NM XIV F 90 č. 2, part. autograf sb. Cursus S.-harm. z r. 1808.Kyrie eleison
391Missa in Dom. III. Adventus (d moll). — NM XIV F 90 č. 3, part. autograf sb. Cursus S.-harm. z r. 1808.Kyrie, Kyrie
392Missa in Dom. IV. Adventus (fis moll). — NM XIV F 90 č. 4, part. autograf sb. Cursus S.-harm. z r. 1808.Kyrie eleison, e-
393Missa in Dominica infra octavam Nativitatis Domini (M, pastoralis B dur). — NM XIV F 90 č. 7, part. autograf sb. Cursus S.-harm. z r. 1808.Kyrie
394Missa B dur. — NM III D 68 part. autograf z r. 1809.Kyrie eleison
395Missa Es dur. — NM III D 65 partit. autograf z r. 1809. — V k. a. březnickém č. 47 opis s titulem: Missa pietatis Festis mediocribus accomodata ac novo modo ad majorem Dei gloriam excitandamque pietatem elucubrata J. J. R. [připsáno: tisk XIV G 13]Kyrie eleison, eleison
396Missa pro Dom. III. in Quadragesima (g moll). — NM XIV F 93 č. 3, part. autograf sb. Cursus S.-harm. z r. 1814.Kyrie eleison
397Missa pro Dom. IV. in (Quadragesima a moll). — NM XIV F 93 č. 4, part. autograf sb. Cursus S.-harm. z r. 1814.Kyrie eleison, eleison
398Missa pro Dominica de Passione (f moll). — NM XIV F 93 č. 5, part. autograf sb. Cursus S.-harm. z r. 1814.Kyrie eleison, eleison
399Missa pro Dominica in Palmis (As dur). — NM XIV F 93 č. 6, part. autograf sb. Cursus S.-harm. z r. 1814.Kyrie eleison
400Missa in Coena Domini (d moll). — NM XIV F 93 č. 7, part. autograf sb. Cursus S.-harm. z r. 1814.Kyrie, Kyrie
401Missa solemnis C. — NM XIV F 98, III D 46, XIV F 345; NUK 59 R 1391.Kyrie, Kyrie
402Missa in C. — NM XIV F 103.Kyrie eleison
403Missa Dominicalis in C. — NM XIV F 104.Kyrie eleison
404Missa (C dur). — NM XIV F 105; k. a. v Březnici č. 50, k. a. příbramský.Kyrie eleison
405Missa Festis Nativitatis D. J. Ch. accomodata... (C dur). — NM III D 52, XIV F 96.Kyrie, Kyrie
406Missa pastoralis in C. — K. a. příbramský.Kyrie
407Missa pastoralis in C. — NM XIV F 102 (v hl. chybí soprán).
408Missa pro Temp. Nativitatis Jesu Christi (C dur). — NUK 59 R 1610.Kyrie eleison
409Missa pastoralis C dur. — Pův. arch. klášt. v Želivě, opis z r. 1851.Kyrie eleison
410Vánoční mše (C dur, česko-latinská). Autorství sporné, nejpravděpodobněji K. F. Boršický. — NMPl č. 9001, k. a. v Hluboši u Příbrami. V plzeňském rkp. chybí střed Kyrie. — NM VI C 110 autor Boršický.Kyrie eleison
411Missa brevis. — NM XVI E 128.Kyrie, Kyrie
412Missa solemnis D dur. — NM XIV F 108; též pův. arch. strahovský.Kyrie eleison
413Missa pastoralis (D dur). — Pův. strahovský archiv, opis z r. 1830.Kyrie eleison
414Missa pastoralis in D. — NM XXIX D 202.Kyrie eleison
415Missa pastoralis in D. — NM XIV F 107, opis z r. 1852—53.Kyrie eleison
416Missa Festis Nativitatis D. J. Christi (D dur). — Bývalý k. a. Svatá Hora, opis z r. 1836.Kyrie eleison, Kyrie e
417II. Česká (česko-latinská) půlnoční mše vánoční. — Soukr. arch. J. Michálka v Dobrovici, jenž vydal mši tiskem v Brně u Pazdírka podle rkp. farního archivu v Bubovicích u Březnice z r. 1813, dnes nezvěstného. Úprava spolu s Fr. Michálkem, slovní úprava Fr. Vencla.Kyrie eleison
Jitřní mše (půlnoční) tzv. „Třebíčská“ (česko-latinská). — K. a. v Třebíči, s. a. B. Pavlů v Brně, s. a. J. Březiny v Nepomuku aj., vesměs opisy. Mše je jen částečně původní; vyd. V. Mýtného v Brně jako Česká vánoční mše, ale nikoli s jménem Rybovým, ale vydavatelovým (!) je pravděpodobně původní znění Rybovo, ač nevylučuje úpravy.
418 aKyrie eleison
418 bKyrie eleison
419Missa Festis Nativitatis D. J. Ch. accomodata. — NM III D 53; opis NM XVII F 141 s titulem Missa pastoralis in C.Kyrie eleison, eleison
420Missa in B. — Soukr. a. J. Michálka v Dobrovici. Na titul. listě pozn.: umgearbeitet von Wenzel Pitzka 1845.Kyrie eleison
421Missa in B. — Pův. a. klášt. v Teplé (Úterý), opis z r. 1854.Kyrie eleison
422Missa in Es. — NM XIV G 11, opis z t. 1831, XXVIII E 119 opis z Klášterce jako Missa festivalis in Es.Kyrie eleison, eleison
423Missa in Dis. — NM XIV G 12.Kyrie eleison, elei-
424Missa in Es. — NM XIV C 115.Kyrie eleison
425Missa. — K. a. v Březnici, č. 45, neúplný opis.Kyrie eleison
426Missa in a moll. — NM III D 67, partit. autograf.Kyrie, Kyrie
427Missa solemnis (d moll). — NM III D 66, partit. autograf.Kyrie eleison
428Missa in d moll. — NM III D 41, XIV G 16. — V soukr. a. Stočesově v Oseči v c moll.Kyrie, Kyrie
429Missa Quadragesimalis in B (!) = d moll. — NM XIV G 18.Kyrie eleison
430Missa c moll. (Původně asi solemnis nebo mediocris.) — Soukr. a. E. Troldy v Praze.Kyrie, Kyrie
431Missa pro defunctis in Es. — Podle Rybova t. s. z r. 1785. — NM III D 57 part. autograf z r. 1788.Requiem, requiem ae-
432Requiem in F. — Podle R. t. s. z r. 1789. — NM XIV G 34 (chybí soprán).
Tres Requiem (M. pro defunctis) Anniversarium Summi Pontificis Pii Sexti, qui die 19. Augusti 1799 in captivitate in Gallia Vallenciae obiit... 1800. — NM III D 44, partit. autograf z r. 1800.
433Requiem aeternam
434Requiem aeternam dona eis Domine
435Requiem, requiem
436Requiem in Es. — NM XIV G 26.Requiem aeternam dona
437Requiem e moll. — MM č. 5009/A 4176. — Rybovo autorství sporné.Requiem aeternam dona eis Domi-
438Stabat Mater neb Stála Matka litující v chrámní hudbu uvedeno od J. J. R. ... 1790. — NM III D 69 partit. autograf z r. 1790 (6 čísel).Stála Matka litující
439Stabat Mater (české). — NM III D 70, partit. autograf (?), čísla zpřeházena (11 čísel).Stála Matka litující
440Oratorium Stabat Mater z r. 1805, věnované Plzni. — NM XIV F 89, autograf (?), hlasy; tři hl. též s německým překladem pozdějším (12 čísel).Stabat Mater
441Chválozpěv k sv. Janu Nepomuckému. — NM III D 93, partit. autograf z r. 1803.Velebtež Boha
442Missa solemnis z r. 1786.
443Missa solemnis z r. 1788.
444Missa solemnis z r. 1789.
445Missa solemnis z r. 1790.
446Missa pastoralis solemnis z r. 1789.
447Missa pastoralis solemnis z r. 1795.
448Missa mediocris z r. 1788.
449Missa mediocris z r. 1794.
450Missa brevis z r. 1790.
451Missa brevis z r. 1790.
452Missa brevis z r. 1793.
453Missa brevis z r. 1793.
454Missa brevis z r. 1793.
455Missa brevis z r. 1794.
456Missa brevis z r. 1794.
457Missa gravis styli z r. 1791.
458Offertorium de tempore z r. 1788.
459Offertorium B. M. V. z r. 1788.
460Offertorium de tempore z r. 1788.
461Offertorium de tempore z r. 1789.
462Offertorium de tempore z r. 1789.
463Offertorium de tempore z r. 1790.
464Offertorium de tempore z r. 1794.
465Offertorium de tempore z r. 1794.
466Offertorium de tempore z r. 1794.
467Salve z r. 1774.
468Salve z r. 1782.
469Regina coeli z r. 1789.
470Regina coeli z r. 1789.
471Regina coeli z r. 1789.
472Regina coeli z r. 1790.
473Regina coeli z r. 1790.
Stationes in Process. Theofonica z r. 1788.
474 aI.
474 bII.
474 cIII.
474 dIV.
Stationes in Process. Theofonica z r. 1794.
475 aI.
475 bII.
475 cIII.
475 dIV.
476Aria z r. 1788.
477Aria z r. 1789.
478Aria z r. 1789.
479Aria z r. 1790.
480Aria z r. 1791.
481Aria z r. 1796.
482Duetto z r. 1794.
483Duetto z r. 1794.
484Duetto z r. 1795.
485Duetto bez označení roku vzniku, patrně též z. r. 1795.
Novae et liberae cogitationes per Toccatas, Phantasias, Fugas et Praeludia expressae Organoque accomodata... 1798. — NM III D 127 part. autograf z r. 1798. (Nedokončeno, řada str. prázdných.)
486Toccata.
487Fuga.
488Praeludium.
489Praeludium.
490Fuga.
Zwölf böhmische Lieder in Musik gesetzt von Franz (!) Ryba, 1800. Vydal Herrle v Praze 1800. (Zpěv s průvodem klavíru.) (MM 8724/A 7456.)
491Ukolíbavka.Spi, má zlatá, boubelatá
492Na zamilovaného.Písař náš se vždycky třeští, každé holce se přikleští
493Dlouhý a krátký čas.Když mne staré panny mučí
494Zpěv ženců.Bratří k práci! Ranní ptáci
495Stálý milovník.Jak ji chcete tupte, haňte
496Budička.Vstaň, má zlatá! Vstaň, je bílý den
497Spokojený sedák. (Nově otišt. v Pohankových Dějinách čes. hudby v příkladech, 1958.)S mocí boží v poli zboží počíná mi zrát
498Obraz rozkoše.Vzhůru, hochu, vzhůru vstaň! Rozkoši se mužně braň!
499Větrník.Pojď, má milá, roztomilá,
500Zamilovaný.Kolikráte předěšeno
501Běla.Dnem i nocí Milín toužil
502Bohyně Moda.Vše se k tobě v světě kloní
Neue böhmische Lieder. In Musik gesetzt von J. J. Ryba. Vydal Herrle v Praze 1808. — (NM III D 144.)
503Na Čechy.Či máme na věky, na věky býti
504Toužení po milé.Snad se nyní při měsíčku
505Staroušek.Poslechněte, lidičky, co vám bu-du vypravovat, stařec se chtěl zamilovat
506Píseň hrobařská.Hrana zvoní, hrana, jak květ zašla
507Váhavý ženich.Naučení lásky pouhé
508Výstraha před svůdci.Pozorujte s bedlivostí panny svůdcův podvodných
509Povětří.Černá se k západu
510Okouzlení.Poraď, Běto, co mám činit, bych tě nemiloval?
511Nemilosrdný otec.V prostřed lesa trní nese rajské růžičky
512Laskavec.Ráda bych se líbila
513Na Marýnu.Ó, bych teď o kom’s myslila
514Dudák.V louninských hustinách dudává dudák
515Lenka od P. Vojtěcha Nejedlého v hudbu uvedena od J. J. Ryby (německy Helene); tisk u Polta z r. 1808. — (NM III D 128.)O půlnoci Lenka vstala
516Průvod dobré Bětulinky. — Elegie dle Höltyho od V. Nejedlého, v hudbu uvedeno od J. J. Ryby. — Rok a nakladatel neudán. Podle Rybova Deníku z r. 1808. — (NM III D 122, XV A 124.)Temně smutným zvukem hrana hučí
Dar pilné mládeži, obsahujácí 12 lehkých a příjemných písní v doprovázení forte-piana od J. J. Ryby. Sv. I., II. — (NM I F 328.) Vyd. r. 1829.
517Ranní píseň.Jasné slunce budí mraky šedivé
518Čest.Pojďte, dítky, sbírat kvítky, pojďte do pole!
519Syn.Kdybych hodně zlata měl na širokém statku
520Dítě veselé.Hejsa, jak se raduji! Pln jsa veselosti
521Dobrý Karlíček.Byl jeden hošíček, měl jméno Karlíček
522Veselý pacholík.Nevím, co to bude, že mi dnes je veselo!
523Odkládaní.Zejtra, zejtra chcem se učit, polepšit a prací mučit
524Šťastní žáci.Blaze nám, ach, což by dal mnohý za to, kdyby znal
525Májová píseň.Nový máj se směje, radost v tvory lije
526Přemožená žádost pomsty.Frycek malý trhal kvítí
527Předlička.Hodně přeďte, práce hleďte, milé sestřičky!
528Klavír.Blaze mi, můj klavírku, při tobě zde sedět,
529Zastaveníčko. Árie pro 1 hlas s průvodem klavíru. — NM I E 305, tisk s litografií Jos. Navrátila. NM I F 901 pozdější úprava pro mužský sbor. Ve věnci Vyd. Fr. Škroupem v Praze 1944. Častěji i nověji přetištěno. Kritické vyd. ČAVU v Praze v r. 1948.Spi, má zlatá, boubelatá, spi, má holubinko
530Šťastný koledníček. — Text z R. Kancionálku pro českou školní mládež. Otištěna s nápěvem Fr. Jos. Řezáčem v Štěpnici, příloze časop. Škola a život, roč. V, Praha 1859. Nověji B. Pervolfovou ve sb. Vánoční písně, koledy, str. 11, č. 22, anonymně v Jindřichově Chodském zpěvníku VII, 211.Veselá koleda počíná dnes
Rukop. sbírka neznámého původu (30 stran) NM XXVII F 19, celkem 6 nápěvů školních písní s texty a nápěvy, z nichi alespoň některé jsou patrně Rybovy:
531Píseň před školním cvičenímBože, žehnej naší práci
532Píseň před náboženstvím.Ó, dané nám z nebe náboženství
533Pozdravení k Pánu Ježíši.Pochválen buď Pán Ježíš, vždycky až na věky
534Píseň na dobropísemnost.Nemá nám být na tom dosti jenom umět dobře psát
535Píseň štěpařská.Ovoce stromků za pokrm slouží
536Píseň ranní.Ej, již vstávám z mého lože
537Školní píseň S chutí milí spolužáci, anonymně u Č. Holase, České písně a tance I., str. 209 (r. 1908). Text je Rybův, patrně i nápěv.S chutí milí spolužáci přiletěli / čile hbitě / jako ptáci
538Cantate oder Herzensergiessung der Rossmittaler bei der glücklichen Ankunft des Hochwürdigen . . . von Salm-Salm Erzbischofen zu Prag verfasst und in die Mosik gesetzt von J. J. Ryba 1803. — NM III D 129, autograf.Ertönet feierliche Chöre
539Symphonia in C maj. (čtyřvětá). — NM XV A 125, opis.
I. věta
II. věta
III. věta
VI. věta
540Cassatia in C (šestivětá). — NUK 59 R 1227, opis, na obálce roky 1806, 1808.
I. věta
II. věta
III. věta
IV. věta
V. věta
VI. věta
541Concerto in Dis a cornu (dvouvěté). — Osek č. 376 A, dnes v NM. Jako autor označen Kyba (Ryba?). — Z nástr. se zachoval pouze sól. les. roh, housle I., II., vla, kb.
I. věta
II. věta
542Concerto pour le Violoncello. — NM III D 123, partit. autograf z r. 1800.
I. věta
II. věta
III. věta
543Un grand concert pour le Violon principal. — NM III D 124, part. autograf z r. 1801.
I. věta
II. věta
III. věta
544Menuett, neúplný, pouze naznačen v skice v závěru partitury autografu mše NM III D 68 z r. 1809.
Sonáty č. III., IV., VI. — Soukr. arch. V. Mentbergra v Kasejovicích. Č. III je neúplné, chybí viola. Vesměs třívěté pro violu a violoncello.
545Son. č. III.
I. věta
II. věta chybí.
III. věta
546Son. č. IV.
I. věta
II. věta
III. věta
547Son. č. VI.
I. věta
II. věta
III. věta
II. Duetti per il Clavi-cembalo v. Fortepiano con Violino solo. — NM XXX B 69. (Autograf?) — I. Duet vyd. J. Fialou v České hudbě, příl. roč. XXX, č. 3 a 4 r. 1927.
548I. Duetto.
I. věta
II. věta
III. věta
IV. věta
V. věta
549II. Duetto.
I. věta
II. věta
III. věta
IV. věta
Erstes und zweites Quartett im strengen Styl verfasst und gewidmet allen Musikern und Meistern von J. J. Ryba dem Verfasser 1801. — Pův. arch. hrab. Bohuslava z Kolovratů. Kvartet č. II. NM XXVII D 64 autograf. — Oba třívěté. — Housle I., II., vla, vlc.
550I. kvartet a moll.
I. věta
II. věta
III. věta
551II. kvartet d moll.
I. věta
II. věta
III. věta
Quartetti (2 třívěté). — NM III D 126, partitura autograf z r. 1811. Fl., housle, vla, vlc.
552I. kvartet
I. věta
II. věta
III. věta
553II. kvartet
I. věta
II. věta
III. věta
554Canon (7 částí). — NM XXVII D 33, autograf.
555Krebskanon. I. Violin spielt von vorin, die II. Violin vom Schluss umgekehrt. — NM XXVII D 33, autograf.
556Missa in C. — K. a. v Trnavě.Kyrie eleison
557Missa brevis in C. — Tamtéž.Kyrie eleison, Kyrie
558Graduale in C in Festo Purificationis B. Mariae Virginis,Suscepimus Deus
559Pastorella natalitia ex F. — NM III D 74. Ex musical Ryba. Pastorela byla ve sbírce Rybových hudebnin, Ryba však nebyl patrně jejím autorem, ale nejpravděpodobněji Ondřej Poddaný.Do Betléma půjdeme // První půjde Janek s kuřetem,
Agnus ze mše Hej mistře, Anthologie č. 60
Mše Hej mistře, D V 5234 G
Pastorela Rozmilý slavíčku, D V 5314 G
Zastaveníčko DM 5458 C
Zobrazuji záznamů (filtrováno ze záznamů)
Top
ProjectRyba.com
Adresa

Náměstí 8
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Kontakty

Email: info@projectryba.com
Phone: +420 603 167 825